Głównej zawartości

Komunikat alertu

NASIELSCY WOLONTARIUSZE NAGRODZENI PRZEZ PARĘ PREZYDENCKĄ!

W dniu 26 listopada 2019 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się inauguracja 23 Świątecznej Zbiórki Żywności. Po raz pierwszy połączona była ona z uroczystą galą z udziałem Pary Prezydenckiej. Z pośród ponad 55 tysięcy wolontariuszy, którzy wspierają misję Banków Żywności, wyróżnionych zostało jedynie blisko sto najbardziej zaangażowanych osób, którym Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wręczyli medale Banku Żywności.
Z pośród wielu organizacji współpracujących z Bankiem Żywności w Ciechanowie, to właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, który od 9 lat współpracuje z tym Bankiem, został zaproszony do udziału w gali przez Prezes Banku Żywności w Ciechanowie Panią Dorotę Jezierską. Działania MOPS dotyczące świątecznych zbiórek żywności wspiera młodzież z nasielskich szkół. Tym razem, jako wyróżnioną placówkę, Monika Nojbert Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku wskazała Szkołę Podstawową Nr 1 w Nasielsku im Konstytucji 3 Maja. To właśnie uczniowie tej szkoły wraz z pracownikami MOPS dostąpili zaszczytu tak ogromnego wyróżnienia.
Monika Nojbert Dyrektor MOPS dziękuje wszystkim zaangażowanym w zbiórki żywności wolontariuszom, a także sklepom Guliwer, Biedronka i Tesco, w których zbierana jest żywność. W sposób szczególny składa podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk, którzy hojnie przekazują żywność. To właśnie dzięki Państwu wielu ludzi może na nowo uwierzyć w dobro tkwiące w drugim człowieku.
Przypominamy, że tegoroczna zbiórka żywności już 29-30 listopada. Serdecznie zapraszamy!

Źródło zdjęcia: polskieradio24.pl


Wyprawa PoMOC Zapraszamy osoby doznające przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym


Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" informuje, że od lipca do października 2017 r.realizuje na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zadanie publiczne
Wyprawa PoMOC - program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym


W ramach programu oferujemy bezpłatnie:

konsultacje psychologiczne
konsultacje prawne
wykłady na tematy prawne (prawo rodzinne, karne, cywilne, procedura zobowiązania do leczenia odwykowego itp.)
udział w grupie wsparcia (od 22 sierpnia)
warsztaty umiejętności społecznych pomocnych w wyjściu z przemocy
Na zakończenie programu zapraszamy na „Dzień dla urody”


Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, które aktualnie doświadczają przemocy, doznały przemocy w przeszłości i aktualnie odczuwają jej negatywne skutki, w ich rodzinach występuje lub występował problem alkoholowy, którego skutki są nadal odczuwalne

Zapisy:
Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
Tel. 22 499 37 33 (pon. - pt. 9.00- 15.00)

 

źródło: https://www.niebieskalinia.org

zbiórka żywnosci 2013

Już po raz trzeci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie zorganizował Świąteczną Zbiórkę Żywności. W ciągu dwóch dni tj. 29-30 listopad mieszkańcy Naszego miasta mogli wspomóc ogólnopolską akcję zbierania żywności dla osób najbardziej potrzebujących w trzech nasielskich sklepach: Guliwer, Tesco, Biedronka. W Akcji wzięło udział 60 wolontariuszy z nasielskich szkół: Publicznego Gimnazjum im. Konstytucji 3 maja, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych. Zebrana żywność trafiła do najbardziej ubogich rodzin z terenu gminy Nasielsk. Łącznie obdarowano ponad 60 rodzin tj. 230 osób.

 

Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie dziękują wszystkim osobom wspierającym akcję „Świątecznej Zbiórki Żywności". Partnerom- dyrektorom szkół które brały udział w akcji: Pani Danucie Białoruckiej, pani Bożennie Zawadzkie- Roszczenko, Pani Agnieszce Rutkowskiej. Pani Katarzynie Popielarskiej, Pani Edycie Pałaszewskiej, Pani Ewie Żołnierzak, ks. Adamowi Ners, ks. Markowi Pszczółkowskiemu. Dzięki Państwu Nasze działania mają jeszcze większą siłę i pozwalają pomagać najbardziej potrzebującym. Wolontariuszom - którzy wspierają MOPS codziennym zaangażowaniem i ogromną energią, bez której sukces świątecznej zbiórki żywności nie był by możliwy. Szczególne podziękowania kierujemy do ks. Proboszcza Tadeusza Pepłońskiego za udostępnienie sali w której magazynowana była zebrana żywność. Serdecznie dziękujemy sklepom GULIWER, TESCO, BIEDRONKA za umożliwienie przeprowadzenia zbiorki na terenie sklepu.

 Dziękujemy !!!