Głównej zawartości

Komunikat alertu

Szkoła pod Fiołkami - źródło: Profil Facebook Fundacji "Bądźmy Razem"W dniu 06.09.2016r  wolontariusze „Międzypokoleniowego Centrum Wolontariatu” w Nasielsku uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Niepublicznej Szkoły „Pod Fiołkami”. W spotkaniu wzięło udział 10 wolontariuszy ( Białorucka Zuzanna, Ragiel Magdalena, Myślak Zofia, Zawadzki Józef, Muzal Jadwiga,  Gągolewska Elżbieta, Wiśniewska Stanisława, Wójcik Barbara, Zawadzka Zofia, Kaczyńska Maria), jak również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, który jest partnerem w tym projekcie.
Wolontariusze odwiedzili klasy od  0 do III.  Łącznie do szkoły uczęszcza 46 uczniów. Pani Elżbieta Fijalska – dyrektor szkoły oprowadziła  wolontariuszy po terenie placówki i zapoznała z jej działalnością jak również harmonogramem zajęć.
Spotkanie miało charakter organizacyjny i służyło nawiązaniu współpracy wolontariuszy ze szkołą.

Wolontariusze w Sakolandii źródło: Profil Facebook Fundacji "Bądźmy Razem"W dniu 07.09.2016r  wolontariusze „Międzypokoleniowego Centrum Wolontariatu” w Nasielsku uczestniczyli w spotkaniu z przedszkolakami z Przedszkola „Sakolandia”. W spotkaniu wzięło udział 10 wolontariuszy ( Białorucka Zuzanna, Ragiel Magdalena, Zawadzki Józef, Muzal Jadwiga,  Gągolewska Elżbieta, Kutrowska Alicja, Sech Krystyna, Wójcik Barbara, Zawadzka Zofia, Wiśniewska Stanisława) jak również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, który jest partnerem w tym projekcie.
Wolontariusze odwiedzili wszystkie grupy przedszkolne (60 przedszkolaków) oraz grupę żłobkową liczącą 14 dzieci.  Właścicielki przedszkola oprowadziły  wolontariuszy po terenie placówki i zapoznały z jej działalnością jak również harmonogramem zajęć.
Spotkanie miało charakter organizacyjny i służyło nawiązaniu współpracy wolontariuszy z przedszkolem.

Wolontariusze w WTZ, źródło: Profil Facebook Fundacji "Bądźmy Razem"W dniu 08.09.2016r  wolontariusze „Międzypokoleniowego Centrum Wolontariatu” w Nasielsku uczestniczyli w spotkaniu z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siennicy. W spotkaniu wzięło udział 5 wolontariuszy ( Zawadzki Józef, Gągolewska Elżbieta, Kutrowska Alicja, Sech Krystyna, Kaczyńska  Maria) jak również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, który jest partnerem w tym projekcie.
Warsztaty Terapii Zajęciowej mają 30 uczestników.
Wolontariusze odwiedzili sześć pracowni WTZ. Pracownie mają charakter tematyczny i należą do nich:  pracownia multimedialna, rękodzieła, ogrodniczo – przyrodnicza, kulinarna, plastyczna, muzyczno - teatralna.  
Kierownik WTZ – pani Bogumiła Szlaska  oprowadziła  wolontariuszy po terenie placówki i zapoznała z jej działalnością jak również harmonogramem zajęć. Wolontariusze podziwiali rękodzieła wykonane przez uczestników WTZ.
Spotkanie miało charakter organizacyjny i służyło nawiązaniu współpracy wolontariuszy z warsztatami.

Wolontariusze w Domu Dziennego Pobytu, źródło: Profil Facebook Fundacji "Bądźmy Razem"W dniu 09.09.2016r  wolontariusze „Międzypokoleniowego Centrum Wolontariatu” w Nasielsku uczestniczyli w spotkaniu z uczestnikami oraz pracownikiem Domu Dziennego Pobytu działającego przy MOPS w Nasielsku. W spotkaniu wzięło udział 8 wolontariuszy ( Zawadzki Józef, Gągolewska Elżbieta,  Muzal Jadwiga, Balcerzak Marianna, Zofia Zawadzka, Janoch Oliwia, Białorucka Zuzanna, Ragiel Magdalena) jak również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, który jest partnerem w tym projekcie.
Pani Wiesława Bożym – pracownik Domu Dziennego Pobytu  przybliżyła zasady funkcjonowania domu, charakterystykę uczestników oraz ich predyspozycje co do spędzania czasu. Pani Bożym opowiedziała o wcześniejszych doświadczeniach jej podopiecznych z wolontariuszami oraz zachęcała wolontariuszy z „Międzypokoleniowego Centrum Wolontariatu” do nawiązania współpracy z seniorami.
Spotkanie miało charakter organizacyjny i służyło nawiązaniu współpracy wolontariuszy z seniorami.

W dniu 12.09.2016r  wolontariusze „Międzypokoleniowego Centrum Wolontariatu” w Nasielsku uczestniczyli w spotkaniu z przedszkolakami z Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach. W spotkaniu wzięło udział 11 wolontariuszy ( Białorucka Zuzanna, Ragiel Magdalena, Muzal Jadwiga,  Gągolewska Elżbieta, Kutrowska Alicja, Sech Krystyna, Wójcik Barbara, Zawadzka Zofia, Wiśniewska Stanisława, Rogalska Aniela, Balcerzak Marianna) jak również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, który jest partnerem w tym projekcie.
Wolontariusze odwiedzili wszystkie grupy przedszkolne od 2,5 do 5 latków (96 przedszkolaków).  Pani dyrektor – Kamila Broma oprowadziła  wolontariuszy po terenie placówki i zapoznała z jej działalnością jak również harmonogramem zajęć. Spotkanie miało charakter organizacyjny i służyło nawiązaniu współpracy wolontariuszy z przedszkolem.