Głównej zawartości

Komunikat alertu

Wolontariusze w Zespole Szkół w PieścirogachW dniu 12.09.2016r  wolontariusze „Międzypokoleniowego Centrum Wolontariatu” w Nasielsku uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach. W spotkaniu wzięło udział 11 wolontariuszy ( Białorucka Zuzanna, Ragiel Magdalena, Muzal Jadwiga,  Gągolewska Elżbieta, Kutrowska Alicja, Sech Krystyna, Wójcik Barbara, Zawadzka Zofia, Wiśniewska Stanisława, Rogalska Aniela, Balcerzak Marianna) jak również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, który jest partnerem w tym projekcie.
Wolontariusze odwiedzili kilka klas w większości dzieci z nauczania początkowego oraz klasę O. Do w/w szkoły uczęszcza 318 uczniów.  Pan dyrektor  oprowadził  wolontariuszy po terenie placówki i zapoznała z jej działalnością jak również harmonogramem zajęć.
Spotkanie miało charakter organizacyjny i służyło nawiązaniu współpracy wolontariuszy ze szkołą.