Głównej zawartości

Komunikat alertu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki informuje

Osoby pokrzywdzone prestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość otrzymania bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje poazrządowe, otrzymują one na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dofinansowanie udzielane jest tym podmiotom w trybie, organizowanych co roku, otwartych konkursów ofert, który uregulowany został w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r.  w sprawie Funduszu Pomocy Poktrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. 2014 poz. 189).

Podstawowymi dostnępmymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin, jest pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze finansowym, tj:

  1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
  2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
  3. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  4. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  5. dostosowanie lokalu mieszkaniowego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
  6. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
  7. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  8. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Informujemy, że pełna lista adresów wraz z danycmi kontaktowymi oraz "Informator dla pokrzywdzonego" dostępne są na stronach:

Link do strony ministerstwa(nowe okno)

Link do strony www.pokrzywdzeni.gov.pl(nowe okno)

Link do strony www.mazowieckie.pl (nowe okno)