Głównej zawartości

Komunikat alertu

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 najbardziej potrzebującym w podprogramie 2018 - przystąpił do realizacji w formie paczek żywnościowych. termin wydawania to: poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia od godziny 9.00 do godz. 13.00.

 

Zarząd Rejonowy PKPS Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 NDM, ul. Paderewskiego 22, tel. 22 775 32 71