Głównej zawartości

Komunikat alertu

Apel w związku z trwającą zimą!

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku zwraca się do Wszystkich Państwa z prośbą o czujność i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym, samotnym i innym wymagającym wsparcia.
Osoby te są szczególnie narażone na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ze względu
na wychłodzenie, głód czy brak ciepłej odzieży. W szczególności proszę o zwracanie uwagi w sytuacjach zasłabnięcia człowieka w chłodzie, na mrozie, pozostawania przez dłuższy czas na ławkach w parkach, na przystankach autobusowych, przebywania w pustostanach, na terenie ogródków działkowych, a także na osoby, mające problem z poruszaniem się lub z dotarciem do domu. Żaden potrzebujący człowiek nie powinien pozostać bez pomocy.
W ciągu całego roku, ale w szczególności w okresie zimowym, osoby o niskim dochodzie mają możliwość otrzymać wsparcie na opał oraz na zakup żywności. Udzielenie takiej pomocy wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy tej są uprawnione osoby, których miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00zł, a w przypadku osób samotnych-701,00zł.
Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy chcę zaapelować do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym oraz o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Aktywna postawa mieszkańców, szczególnie wobec osób bezdomnych być może przyczyni się do tego, że uratują Państwo życie drugiemu człowiekowi.

O wszystkich sytuacjach wymagających udzielenia pomocy lub interwencji należy powiadomić służby publiczne działające na terenie gminy:

- Policję-Komisariat Policji w Nasielsku - tel. 23 69 12 207, 69 12 777,
- Pogotowie Ratunkowe- tel. 999 lub 112
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku- tel. 23 69 33 006 , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.