Głównej zawartości

Komunikat alertu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku przypomina:

ŚWIADCZENIE 500+

Od dnia 01.07.2019 r. rozpocznie się okres składania wniosków w ramach „Programu Rodzina 500 plus” wyłącznie drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczna).
Natomiast od dnia 01.08.2019 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać osobiście w formie papierowej w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Okres składania powyższych wniosków trwać będzie do 31.10.2019 r.
W przypadku osób, które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko, konieczne jest, aby wnioski na pierwsze dziecko zostały złożone najpóźniej do dnia 30.09.2019 r., co gwarantuje wyrównanie świadczenia począwszy od lipca 2019 r.
W nowym wniosku należy zawnioskować o świadczenie na wszystkie dzieci, także te, na które decyzją prawo do świadczenia wychowawczego obowiązuje do dnia 30.09.2019 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Okres składania wniosków  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2019/2020  w wersji papierowej trwać będzie od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r., natomiast w wersji elektronicznej od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r.

Wnioski należy składać:
• osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
• drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczna).
Wskazane jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami dołączyła do wniosku dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia. W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2018.

DOBRY START

Od dnia 01.07.2019 r. rozpocznie się okres składania wniosków w ramach programu „Dobry start” (300+) drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczna). Natomiast od dnia 01.08.2019 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” będzie można składać osobiście w formie papierowej w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Okres składania powyższych wniosków trwać będzie do 30.11.2019 r.

W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą o zapisywanie się od dnia 17.06.2019 r.:
• telefonicznie pod nr 23 693 30 05 lub
• osobiście w pok. nr 5 MOPS w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, w celu ustalenia daty
i godziny złożenia wniosków na wyżej wskazane świadczenia.
Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.