Głównej zawartości

Komunikat alertu

Podobnie jak w przypadku grypy sezonowej, osoby starsze, zwłaszcza z przewlekłymi chorobami, są bardziej narażone na zarażenie COVID-19 (KORONAWIRUS).
W związku z powyższym seniorzy, by uniknąć zakażenia, powinni m.inn. Unikać zatłoczonych miejsc (takich jaj autobusy, apteki, sklepy) i dbać o prawidłową higienę osobistą.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku Monika Nojbert zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich dobrze funkcjonujących, sprawnych mieszkańców gminy Nasielsk, o pomoc w robieniu podstawowych zakupów osobom samotnym, w podeszłym wieku, niesamodzielnym i niepełnosprawnym mieszkającym w sąsiedztwie. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów mogą zgłaszać potrzebę zrobienia podstawowych zakupów w MOPS w Nasielsku tel. 236933006 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Monika Nojbert informuje również, że w trosce o zdrowie seniorów uczęszczających do Klubu Senior+ w Nasielsku, każdego dnia odbywa się pomiar temperatury uczestników.