Głównej zawartości

Komunikat alertu

Wprowadzenie, ze względów epidemiologicznych, ograniczenia przemieszczania się w szczególny sposób wpływa na los osób narażonych na przejawy przemocy domowej. Związek pomiędzy wprowadzeniem środków zaradczych w postaci kwarantanny a gwałtownym wzrostem raportowanych przypadków przemocy odnotowują organizacje pozarządowe i instytucje państwowe. Przewidywania dotyczące ryzyka wzrostu liczby przypadków użycia przemocy wobec osób najbliższych w czasie epidemii są uzasadnione także czynnikami psychologicznymi – strach przed zakażeniem, poczucie braku kontroli nad biegiem wydarzeń, czy potencjalne pogorszenie sytuacji materialnej, mogą bowiem działać jako stresory prowadzące do wybuchów agresji wobec osób najbliższych. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ opracowało nową publikację.„Osobisty plan awaryjny”. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Poradnik jest dostępny do pobrania także na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Osobisty plan awaryjny-poradnik (pdf 444 KB)

Artykuł o aplikacji "Twój parasol"