Głównej zawartości

Komunikat alertu

Na podstawie informacji przekazanej nam przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki przedstawiamy tabelę z wnioskami jakie w obecnej chwili można złożyć za pomocą sieci internet. Dodatkowo zamieszczamy również informację z którego banku można wysłać wniosek na zasiłek wychowawczy (500+), wniosek na świadczenie "Dobry Start" (300+) oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany

 

Informacja jakie Wnioski elektroniczne można przesłać przez Portal Emp@tia> (empatia.mpips.gov.pl) do Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ

Obszar

Symbol wniosku

Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl w zakładce eWnioski

Świadczenie Wychowawcze

SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

SDS-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Świadczenia Rodzinne

SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"

SR-3

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-6

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

SR-7

Wniosek o świadczenie rodzicielskie.

SR-8

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"

Fundusz Alimentacyjny

FA-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Karta Dużej Rodziny

KDR

Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych

Pomoc Społeczna

PS-1

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

PS-2

Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

PS-3

Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

Opieka nad dzieckiem do lat 3

RKZ-1

Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;

RKZ-2

Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

RKZ-3

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Turnusy rehabilitacyjne -Rejestry

ON-1

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehebilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

ON-2

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA)

ZS-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

ZS-2

Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

ZS-3

Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

ZS-4

Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

ZS-5

Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

ZS-6

Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

 

Dodatkowo przesyłam Państwu informację z którego banku można wysłać: wniosek 500+ / wniosek SDS oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany

Lp.

nazwy banków przez które można złożyć wnioski lub załozyc profil zaufania

skróty 

SW (500+)
wnioskowanie na nowy okres świadczeniowy
od 01.02.2021 r.

SDS (300+)
wnioskowanie na nowy okres świadczeniowy
od 01.07.2020 r.

możliwość założenia profilu zaufanego (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB 

x

x

x

2

PKO Bank Polski S.A.

PKO 

x

x

x

3

Inteligo

PKO 

x

x

x

4

Bank Pocztowy S.A.

POC 

x

x

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

BPS 

x

x

nie dotyczy

6

BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP

x

x

nie dotyczy

7

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

x

x

nie dotyczy

8

Getin Noble Bank S.A.

GET

x

x

nie dotyczy

9

ING Bank Śląski S.A.

ING 

x

x

x

10

mBank S.A.

MBK 

x

x

x

11

Bank Millennium S.A.

MIL 

x

x

x

12

Nest Bank S.A.

FMB 

x

x

nie dotyczy

13

Bank Pekao S.A.

PEO 

x

x

x

14

Santander Bank Polska S.A.

SAN

x

nie dotyczy

x

15

SGB-Bank S.A.

SGB 

x

x

nie dotyczy

16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Bank Handlowy w Warszawie oraz Bank Ochrony Środowiska S.A)

ZUS 

x

x

nie dotyczy

17

KASA Stefczyka

KST

x

nie dotyczy

nie dotyczy

18

SKOK Śląsk 

ESK

x

nie dotyczy

nie dotyczy