Głównej zawartości

Komunikat alertu

Gmina Nasielsk, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Mazowieckiego nie otrzymała dotąd żadnych środków finansowych na obsługę i wypłatę dodatku węglowego, z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie jest możliwe w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Informacje zawarte we wnioskach z uwagi na przedłużenie terminu ich rozpatrzenia i zmianę sposobu ich weryfikacji  wymagają szczegółowej analizy. Ponadto trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1692).

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatków węglowych - do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o jego wypłatę.