Głównej zawartości

Komunikat alertu

Do dnia 20 października 2022 Gmina Nasielsk nie otrzymała środków finansowych na obsługę i wypłatę "dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła" tj. :

- skroplony gaz LPG

- drewno kawałkowe

- pelet drzewny

- olej opałowy

W związku z powyższym dokonanie wypłat nie jest możliwe w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wypłaty zostaną dokonane niezwłocznie po otrzymaniu przez Gminę Nasielsk środków finansowych na ten cel.