Głównej zawartości

Komunikat alertu

Zamieszczamy dla Państwa wiadomości protokoły z posiedzenia komisji przetargowych. Wybrane firmy świadczyć będą usługi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w roku 2023.

Nasielsk, dn. 12.12.2022r.

SAKPiU.26.4.2022.1

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Przetargowej

W dniu 12.12.2021r.. o godzinie 1000 komisja przetargowa w składzie:
1. Wioleta Komornicka – Przewodnicząca Komisji,
2. Agnieszka Kordulewska - Członek Komisji,
3. Emilia Dąbrowska – Członek Komisji,

zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych ofert zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe dotyczyło dostawy węgla kamiennego z dowozem dla klientów MOPS w Nasielsku.
Oferenci mieli składać oferty w zaklejonych kopertach do dnia 09.12.2022r. do godziny 1500.
W dniu 12.12.2022r. Komisja stwierdziła, że wpłynęła jedna oferta od:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALBERTO Albert Szymkiewicz
24-335 Łaziska, Łaziska 62 NIP 9591957147 REGON 260787547
Wobec powyższego komisja dokonała wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALBERTO Albert Szymkiewicz 24-335 Łaziska, Łaziska 62 NIP 9591957147.

Skan protokołu

 

Nasielsk, dn. 12.12.2022r.

SAKPiU.26.3.2022.1

 

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Przetargowej

W dniu 12.12.2021r. o godzinie 1000 komisja przetargowa w składzie:
1. Wioleta Komornicka – Przewodnicząca Komisji,
2. Agnieszka Kordulewska - Członek Komisji,
3. Emilia Dąbrowska – Członek Komisji,

zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych ofert zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe dotyczyło świadczenia usług pogrzebowych dla MOPS w Nasielsku.
Oferenci mieli składać oferty w zaklejonych kopertach do dnia 09.12.2022r. do godziny 1500.
W dniu 12.12.2022r. Komisja stwierdziła, że wpłynęły dwie oferty od:
1. Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o. ul. Kościelna 1, 05-180 Pomiechowo - składając formularz ofertowy na kwotę 1777,00 zł netto (standardowy pogrzeb) oraz na kwotę 952,00 zł (kremacja zwłok) tj. łączna kwota 2729,00 zł netto.
2. PPHU Dom Pogrzebowy SACRUM Izabela Dobosz, ul. Modlińska 10, 05-180 Pomiechówek - składając formularz ofertowy na kwotę 2525,00 zł netto (standardowy pogrzeb) oraz na kwotę 1687,00 zł (kremacja zwłok) tj. łączna kwota 4212,00 zł netto.

Wobec powyższego komisja dokonała wyboru oferty, która zawierała najniższą cenę, tj. oferty złożonej przez Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o. ul. Kościelna 1, 05-180 Pomiechowo.

Skan protokołu

 

Nasielsk, dn. 12.12.2022r.

SAKPiU.26.2.2022.1

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Przetargowej

W dniu 12.12.2022r. o godzinie 1000 komisja przetargowa w składzie:
1. Wioleta Komornicka – Przewodnicząca Komisji,
2. Agnieszka Kordulewska - Członek Komisji,
3. Emilia Dąbrowska – Członek Komisji,

zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych ofert zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe dotyczyło przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla klientów MOPS w Nasielsku.
Oferenci mogli składać oferty w zaklejonych kopertach do dnia 09.12.2022r. do godziny 1500.
W dniu 12.12.2022r. Komisja stwierdziła, że wpłynęła jedna oferta od:
1. „U KABANA” Marek Olbryś, ul. Rynek 19/20, 05-190 Nasielsk,
Wobec powyższego komisja dokonała wyboru oferty złożonej przez „U KABANA” Marek
Olbryś, ul. Rynek 19/20, 05-190 Nasielsk.

Skan protokołu

 

asielsk, dn. 12.12.2022r.

SAKPiU.26.5.2022.1

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Przetargowej

W dniu 12.12.2022r.. o godzinie 1000 komisja przetargowa w składzie:
1. Wioleta Komornicka – Przewodnicząca Komisji,
2. Agnieszka Kordulewska - Członek Komisji,
3. Emilia Dąbrowska – Członek Komisji,

zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych ofert zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe dotyczyło świadczenia usług: schronienia, noclegowni, ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu gminy Nasielsk.
Oferenci mieli składać oferty w zaklejonych kopertach do dnia 09.12.2022r. do godziny 1500.
W dniu 12.12.2022r. Komisja stwierdziła, że wpłynęły dwie oferty od:
1. Stowarzyszenie „Serdeczna Dłoń” Dom Pokrzywnica, 06-121 Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 2B składając formularz ofertowy za łączną cenę z poz.I, II, III 135,00zł brutto. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem vat.
2. Stowarzyszenie „ANTIDOTUM”, 05-180 Pomiechówek, Janowo 42 składając ofertę tylko na pozycję I za cenę 75,00zł brutto. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem vat. Brak oferty na poz. II i III.

Wobec powyższego komisja dokonała wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Serdeczna Dłoń” Dom Pokrzywnica.

Skan protokołu