Głównej zawartości

Komunikat alertu

Wojewoda Mazowiecki ogłosił rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego.

Zgodnie z art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)[1], do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy m. in. prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Rejestr jest jawny, a wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca ogłasza rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Specjalistyczne poradnictwo określa art. 46 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa podlegają obowiązkowi rejestracji na mocy art. 46a ust. 3 ww. ustawy.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2012 r. pod poz. 4868. Został zamieszczony również się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Polityka społeczna → Rejestry i wykazy → Rejestry.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa (PDF : 1.2MB)