Głównej zawartości

Komunikat alertu

ŚWIADCZENIE 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od dnia 01.02.2021 r. rozpocznie się okres składania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 wyłącznie drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczna).
Natomiast od dnia 01.04.2021 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać osobiście w formie papierowej w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Okres składania powyższych wniosków trwać będzie do 30.06.2021 r.

 

W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku zachęca do zapisywania się od dnia 01.02.2021 r. :
• telefonicznie pod nr (23) 693 30 05 lub
• osobiście w pok. nr 5 MOPS w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, w celu ustalenia daty
i godziny złożenia wniosków na wyżej wskazane świadczenie.
Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach, co obecnie jest bardzo istotne w związku z epidemią COVID-19.
W pierwszej kolejności będą obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.

Po informacje dostyczące programu zapraszamy na stronę Ministerstwa (link poniżej)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczneji Polityki Społecznej