Głównej zawartości

Komunikat alertu

Uprzejmie zapraszamy po odbiór decyzji ws. stypendium szkolnego. Decyzje na rok szkolny 2016/2017 (II transza) dostępne są od 30.05.2017 w pokoju nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Wypłata stypendium nastąpi w dniu 27.06.2017r. na konto bankowe wskazane we wniosku lub w kasie Banku Społdzielczego w Nasielsku (ul. Kościuszki 19), po przedstawieniu faktur potwierdzających dokonanie zakupu. Faktury należy składać od 05.06.2017 do 16.06.2017r. w siedzibie MOPS, pokój nr 6, w godz. 8.00-16.00.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o Podatku od Towarów i Usług VAT należy przedstawić faktury/rachunki zawierające dane nabywcy - rodzica lub opiekuna prawnego dziecka będącego podmiotem decyzji. Faktury wystawione na dziecko nie będą stanowiły podstawy do wypłaty stypendium.

Uchwała i REGULAMIN

Uwaga Rodzice !!!

Z opisu na fakturach, rachunkach jasno musi wynikać, że zakupione produkty są niezbędne do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Zakupione: kurtki, buty, kozaki, spodnie, koszule, bluzki, bielizna, skarpetki, czapki, rękawiczki itp. nie są produktami związanym i bezpośrednio z edukacją. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica kosztów na cele edukacyjne dziecka, w szczególności takich jak:

  1. Przybory szkolne, jak np. długopisy,ołówki, kredki, linijki,temperówki,piórniki,farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuła, zeszyty itp.
  2. Podręcznik, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza).
  3. 3.Tornistry, stroje i obuwie sportowe.
  4. Fartuchy, rękawice ochronne, narzędzia dla uczniów szkół zawodowych.
  5. Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych, służący wyłącznie do edukacji sportowej( rower jako środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego).
  6. Komputery, programy do tych komputerów, biurka i krzesła służącewyłącznie do nauki w domu.
  7. Następujące opłaty:

- czesne,
- zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych,
- wycieczki turystyczno
- krajobrazowe,
- wyjścia do kina i teatru,
- wyjazdy na zieloną szkołę,
- zajęcia prowadzone w klubach sportowych
- w których uczestniczą uczniowie,
- związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za zakwaterowanie w bursie czy internacie,

8.Mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne.