Głównej zawartości

Komunikat alertu

W związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków na stypendia i zasiłki szkolne, udostępniamy dla Państwa wzory wniosków i załączników.

Wniosek na stypendium (PDF: 271.36 KB)

Wniosek na zasiłek (PDF : 281.08 KB)

Druk - opinia dyrektora szkoły (PDF : 46.1 KB)

Uchwała i Regulamin (PDF : 185.17 KB) - Prosimy zwrócić uwagę na Rozdział 2, §4, ust. 1. - wymagana jest oprócz niskiego dochodu druga przesłanka.

Ustawa o systemie oświaty (część dotycząca stypendiów to rozdział 8a)

Oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej (PDF: 266.73 KB)

Kryterium dochodowe na najbliższy okres : 514 zł NETTO na osobę. Do dochodu wliczamy wszystkie świadczenia za wyjątkiem "500+".

Obsługą stypendium i zasiłku zajmuje się pokój nr 9.

WNIOSKI JAK CO ROKU SKŁADA SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA.