Głównej zawartości

Komunikat alertu

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczeliśmy wydawanie decyzji ws. stypendium szkolnego (II transza) za okres od stycznia do czerwca 2018r. O możliwości odebrania decyzji zostaną Państwo poinformowani również telefonicznie. Składanie faktur planujemy na dni od 14 do 20 czerwca 2018.

Wypłata stypendium szkolnego nastąpi 27 czerwca 2018r. pod warunkiem dostarczenia przez strone w powyższym terminie oryginałów rachunków i fakturdokumentujących dokonanie zakupu.