Głównej zawartości

Komunikat alertu

W związku z licznymi pytaniami, przypominamy, że kwota zasiłku szkolnego oraz stypendium szkolnego wypłacanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku jest doliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do :

  • zasiłku rodzinnego
  • świadczenia wychowawczego (500+)