Głównej zawartości

Komunikat alertu

W związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków na stypendia i zasiłki szkolne, udostępniamy dla Państwa wzory wniosków i załączników.

Druki do pobrania

Uchwała i Regulamin (PDF : 185.17 KB) - Prosimy zwrócić uwagę na Rozdział 2, §4, ust. 1. - wymagana jest oprócz niskiego dochodu druga przesłanka.

Ustawa o systemie oświaty (część dotycząca stypendiów to rozdział 8a)

 

Kryterium dochodowe na najbliższy okres : 528 zł NETTO na osobę. Do dochodu wliczamy wszystkie świadczenia za wyjątkiem "500+".

Obsługą stypendium i zasiłku zajmuje się pokój nr 9.

WNIOSKI JAK CO ROKU SKŁADA SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA.