Głównej zawartości

Komunikat alertu

Wszystkich składających wnioski na stypendium szkolne zapraszamy po odbiór decyzji do pokoju nr 9 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku. Z uwagi na rozpoczęcie przyjmowania faktur od dnia 10.12.2018 decyzję prosimy odbierać w tygodniu poprzedzającym.

Wypłata stypendium szkolnego nastąpi w dniu 20.12.2018 w kasie Banku Spółdzielczego w Nasielsku, ul. Kościuszki - po przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków, KP - kasa przyjmie potwierdzających dokonanie zakupu. W/w dokumenty należy składać w dniach od 10.12.2018 - 14.12.2017 w siedzibie MOPS, pokój nr 9 w godzinach od 8.00 - 16.00.