Głównej zawartości

Komunikat alertu

Zapraszamy osoby zainteresowane po odbiór decyzji dotyczących świadczeń w postaci stypendium szkolnego. Wypłata stypendium nastąpi po przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków, KP (kasa przyjmie) potwierdzających dokonanie zakupu w terminie od 2 do 6 grudnia 2019.

Uchwała i regulamin (pdf, 185.17 KB)