Głównej zawartości

Komunikat alertu

 

Uprzejmie informujemy, iż wydane są decyzje w sprawie wypłat II transzy stypendium szkolnego. Bardzo prosimy o zgłaszanie się po ich odbiór.

Przyjmowanie oryginałów faktur, rachunków, KP-kasa przyjmie, potwierdzających dokonanie zakupu towarów nastąpi w nieprzekraczalnym terminie od 25 maja 2020 do 5 czerwca 2020.

Wypłata stypendium szkolnego nastąpi w dniu 19 czerwca 2020, zgodnie z regulaminem wypłat wyłącznie po przedstawieniu ww. dokumentów.