Głównej zawartości

Komunikat alertu

Trwa okres składania wniosków na stypendia i zasiłki szkolne, udostępniamy dla Państwa wzory wniosków i załączników.

Druki do pobrania

Kryterium dochodowe na najbliższy okres : 528 zł NETTO na osobę. Do dochodu wliczamy wszystkie świadczenia za wyjątkiem "500+".

Obsługą stypendium i zasiłku zajmuje się pokój nr 9.

WNIOSKI JAK CO ROKU SKŁADA SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA.