Głównej zawartości

Komunikat alertu

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)
2. oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Druki do pobrania