Głównej zawartości

Komunikat alertu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2020/2021 w wersji papierowej trwać będzie od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r., natomiast w wersji elektronicznej od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r. Wnioski należy składać:

• drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczna) lub

• w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

Z uwagi na powyższe Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą o zapisywanie się od dnia 01.07.2020 r. telefonicznie pod nr 23 693 30 05.Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach. W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku. Wskazane jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami dołączyła do wniosku dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia.W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2019.

Ponadto od dnia 01.07.2020 r. rozpocznie się okres składania wniosków w ramach programu „Dobry start” (300+) drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczna). Natomiast od dnia 01.08.2020 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” będzie można składać osobiście w formie papierowej w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk (skrzynka korespondencji w wejściu do MOPS).
Okres składania powyższych wniosków trwać będzie do 30.11.2020 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), przypominamy, że osoby pobierające obecnie 500+ na dzieci w okresie zasiłkowym 2019/2021, mają przyznane świadczenie do dnia 31.05.2021 r.
Termin składania wniosków na kolejny okres zasiłkowy, tj. 2021/2022 rozpocznie się:
• dla wniosków elektronicznych 01.02.2021 r.,
• dla wniosków papierowych 01.04.2021 r.