Głównej zawartości

Komunikat alertu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2021/2022
w wersji papierowej trwać będzie od 01.08.2021 r. do 30.11.2021 r., natomiast w wersji elektronicznej od 01.07.2021 r. do 30.11.2021 r.

Wnioski należy składać:
• osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
• drogą elektroniczną (portal empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczna, platforma ePUAP).

W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2020.

W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku przypomina, że od dnia 01.07.2021 r. trwają zapisy:

• telefonicznie pod nr 23 693 30 05 lub

• osobiście w pok. nr 5 MOPS w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, w celu ustalenia daty
i godziny złożenia wniosków na wyżej wskazane świadczenie.

Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.

W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.