Głównej zawartości

Komunikat alertu

Przypominamy, iż składając wniosek o przyznanie dowolnego świadczenia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zbiera dane osobowe, które podlegają ochronie prawnej. Podane dane przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922) w zbiorach danych osobowych, których administratorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku ul. Elektronowa 3.
Celem przetwarzania jest ustalenie prawa do świadczeń/zasiłków zgodnie z podstawą prawną.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany i poprawiania (art. 24 ust.1 pkt 3 oraz art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych).
Powyższa informacja spełnia obowiązek informacyjny narzucony na Administratorów Danych
(art. 24 ust 1. ustawy o ochronie danych osobowych).
Administrator danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma obowiązek udostępniać uzyskane dane do m. in. organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, w związku z prowadzonym postępowaniem (art. 7, pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zyskuje prawo przetwarzania danych w momencie złożenia wniosku o jakąkolwiek pomoc finansową na podstawie przepisu prawa odpowiedniego do udzielanej pomocy.
W budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku skorzystać można z bezpłatnego terminala internetowego usytuowanego przy Biurze Obsługi Klienta. Teksty ustaw dostępne są na stronie ISAP.SEJM.GOV.PL.
W przypadku braku umiejętności posługiwania się terminalem aktualnie obowiązujący tekst Ustawy w ramach której klient składa wniosek o pomoc udostępniana jest do wglądu przez pracowników MOPS.