Głównej zawartości

Komunikat alertu

Program „Aktywny Samorząd” to realizaowany ze środków PFRON program, w którym osoby niepełnosprawne mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów w ramach Modułu I i Modułu II.

 

Moduły, obszary i zadania pilotażowego programu „Aktywny samorząd”realizowane w 2018 roku

Moduł I Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Moduł I Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - aktualnie nierealizowane
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wnioski i załączniki programu "Aktywny Samorząd"

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” na stronach Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” na stronach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim