Głównej zawartości

Komunikat alertu

Wywiązując się z obowiązku nałożonego zarządzeniem Burmistrza Nasieslska Nr 40/18 uprzejmie informujemy, iż w terminie do 12 kwietnia 2018 nie wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku uwagi w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych (Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nasielsk na lata 2018-2022).

Informujemy, iż zgodnie z ww. zarządzeniem podmioty uprawnione mogą zgłaszać zastrzeżenia do wyników konsultacji do dnia 19 kwietnia 2018.