Głównej zawartości

Komunikat alertu

Do Państwa wiadomości podajemy wyniki konsultacji społecznych w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Wywiązując się z obowiązku nałożonego zarządzeniem Burmistrza Nasieslska Nr 40/18 uprzejmie informujemy, iż w terminie do 25 czerwca 2018 nie wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku uwagi w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych (Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku).

Informujemy, iż zgodnie z ww. zarządzeniem podmioty uprawnione mogą zgłaszać zastrzeżenia do wyników konsultacji do dnia 2 lipca 2018.

Wyniki konsultacji (pdf, 357.05 KB)