Głównej zawartości

Komunikat alertu

Opłaty za udział w zajęciach w Klubie Senior+ na 2022 rok.

Koszty ponoszone przez Klub na jednego uczestnika: 683, 19 zł

Osoby samotne

Do 500% kryterium dochodowego w pomocy społecznej dla osoby samotnej (czyli 776zł x 500% = 3.880,00 zł), udział jest nieodpłatny.

Przy dochodach wyższych czyli od 501% do 600% kryterium (czyli 3.880,01 – 4.656,00 zł) opłata równa jest 3% ponoszonych kosztów - 20,50 zł.

Powyżej 600% kryterium  (od 4.656,01 zł wzwyż), opłata równa jest 5% kosztów - 34,16 zł.

 

Osoby w rodzinie

Do 500% kryterium dochodowego w pomocy społecznej dla osoby w rodzinie (czyli 600 zł x 500% = 3.000,00), udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Przy dochodach wyższych czyli od 501% do 600% kryterium (3.000,01 zł – 3.600,00 zł) opłata wynosi 5% kosztów - 34,16 zł.

Powyżej 600% kryterium (od 3.600,01 wzwyż) opłata wynosi 8% kosztów - 54,66 zł

Zarządzenie w wersji elektronicznej i skan oryginału (nowe okno)

 

Treść zarządzenia z dn. 2 stycznia 2019 (PDF, 127.69 KB)

 

Tabela odpłatności (PDF, 173.03 KB)

Do wiadomości publicznej podajemy zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Zmiana zarządzenia 26/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu rektutacji i udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie Senior+

Podajemy do publicznej wiadomości zarządzenie wraz z regulaminem Klubu Senior+ mieszczącego się na ulicy Warszawskiej 52 w Nasielsku.

Zarządzenie i Regulamin Klubu Senior+ (plik pdf, 1.58 MB)