Głównej zawartości

Komunikat alertu

W górę

Fundusz alimentacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (aktualizacja na 16. 06.2020 r. – zmiany nie merytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)
Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów (aktualizacja na 16. 06. 2020 r. – zmiany nie merytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c,art. 30e i art.
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (bez zmian)
Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny (bez zmian)
Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
 
 
Powered by Phoca Download