Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
Powróć do: Pozostałe kontakty

Sekcja Pomocy Społecznej

Sekcja Pomocy Społecznej

Świadczenia i zasiłki z Pomocy Społecznej - decyzje, stypendia socjalne (pokój nr 6) tel: +48236933010

Iwona Filipowicz - inspektor

Świadczenia i zasiłki z Pomocy Społecznej - decyzje, stypendia socjalne (pokój nr 9) tel: +48236933007

Małgorzata Witkowska - inspektor

Pracownicy socjalni (pokój nr 3) tel: +48236933003

Justyna Opolska - starszy pracownik socjalny
Iwona Rzodkiewicz - starszy pracownik socjalny

Pracownicy socjalni (pokój nr 4) tel: +48236933004

Małgorzata Chmielewska - starszy pracownik socjalny
Ilona Karwacz - starszy pracownik socjalny
Barbara Szmulewicz - pracownik socjalny

Pracownicy socjalni (pokój nr 10) tel: +48236933008

Monika Grymaszewska - pracownik socjalny
Joanna Pietruszczak - starszy pracownik socjalny

Samodzielne stanowisko ds. asysty rodzinnej (pokój nr 6) tel: +48236933010

Anna Stelmach - asystent rodziny